دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: سوزش معده - جواب نگرفتن از كپسول امپرازول و قرص رانيتيدين

پیام شما