دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: فوت 150 هزار نفر مبتلا به سل مقاوم به دارو در دنیا

پیام شما