دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: لحاظ آزمايش hiv در آزمايش‌هاي قبل از ازدواج مبناي علمي و اخلاقي ندارد

پیام شما