دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: سل قابل درمان است ، پس نباید کسی از این بیماری بمیرد

پیام شما