دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: فشارخون بالا بيماري چشم بيماران ديابتي را تشديد مي‌كند

پیام شما