ايسنا: وزارت امور شهروندي چين در بيانيه‌اي اعلام کرد که دولت اين کشور قصد دارد براي جلوگيري از ازدواج دوم مردان، سامانه ثبت ازدواج الکترونيکي راه‌اندازي کند. در اين بياينه آمده: تا سال 2015 ميلادي...