یبوست شایع ترین مشکل گوارشی در کودکان است که سبب مراجعه به متخصص کودکان می شود و این در حالی است که دانستن برخی نکات در این زمینه با بهبود عادات غذایی و رفتاری عادات دفعی در بسیاری موارد می تواند گره...