سلامتيران: عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران از درمان 66 بيمار مبتلا به پاركينسون در كشور خبر داد و گفت: شيوع پاركينسون در جمعيت عمومي 2 در صد هزار نفر است كه در بين سالمندان به 2 در هزار...