در طي درمان اسهال حاد، تعيين عامل اختصاصي بيماري بسيار كم اهميت‌تر از جايگزيني سريع آب و املاح از دست رفته از بدن كودك است. كودكان نسبت به افراد بزرگ‌تر به علل مختلف حساسيت بسيار زيادي نسبت به از دست...