نتايج مطالعات اخير متخصصان نشان مي‌دهد كه استفاده زودهنگام دارو مي‌تواند از سرعت پيشرفت بيماري پاركينسون بكاهد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، اين متخصصان مي‌گويند؛ بيماراني كه بلافاصله...