کودک 7 ماهه ام مدت 14 روز است که دچار اسهال شده است.از 6 ماهگی دادن غذاهای ساده مانند سوپ وسرلاک شیر موز و گندم را برایش شروع کرده ام.دندان بالاییش نیز در حال جوانه زدن است و از آنجا که اسهال را...