سلام من جوانی 27 ساله هستم که ترشح sgpt کبدم حدود 77 است که از حد نرمال بالاتر بود که در سونگرافی مشخص شد که اکوی پارانشیمان آن اندکی افزایش یافته است(انفیلتراسیون چربی) میخوام خواهش کنم اگه راه...