هموروئید، وریدهای متورم و دردناکی است که در راست روده ایجاد می‌شود و بیش از نیمی از زنان باردار به آن مبتلا...