آیا سیپروترون های ایرانی با قرص دیان از نوع خارجیش با همون محتوی فرق داره ؟
اگر نه پس چرا خارجیش گرونتره ؟ مثلا دیان 10 هزار تومن ولی سیپروترون فقط 600 تومن!
آیا عوارضش کمتره ؟