آيا مي‌توانيم از صابون براي تميز کردن پوست و شستشوي آرايش استفاده کنيم؟