۵ علامتی که نشان می دهد دوقلو باردارید
اگر قبلا بچه ای به دنیا آورده اید، یا زایمان چندقلویی داشته اید، شما شانس بیشتری برای دوقلویی دارید.

هیچ کس نمی تواند در به دنیا آوردن دوقلوهای همسان...