سلام

ترشح زياد بزاق دهان به شدت مرا آزار مي‌دهد به‌طوري که مجبورم هر چند ثانيه يکبار به‌طور ارادي آب دهانم...