سلام

22 ساله هستم و يك سال است به ديابت نوع يك مبتلا شده‌ام و انسولين تزريق مي‌كنم. با اينكه به خوبي توانسته‌ام بيماري‌ام را كنترل كنم و بيشتر اوقات قندخونم پايين است، اما در چشمانم دردي احساس...