پزشکان آمريکايي دريافته‌اند استاتين مي‌تواند روند پيشرفت عفونت ايدز را کندتر کند.

به گزارش سرويس بهداشت و...