بنده چند سال است که از عینک با نمره 5 استفاده میکنم به همین علت ناحیه دور چشم های من دچار کبودی و مقداری گودی شده است. برای رفع این مشکل شما چه راه حلی دارید؟