سلام خدمت پزشكان محترم و بينندگان عزيز
مي خواستم بدونم قبل و زمان بارداري چه واكسن هايي بايد تزريق شود. البته من واكسن سرخجه و هپاتيت را تزريق كرده ام ولي شنيده ام كه در اواسط بارداري هم بايد...