1- در باره نسبت دور كمر و شكم و ارتباط آن با نازائي من چيزي نشنيدم... اما توصيه شده كساني كه bmi بيش از 36 دارند... بهتره قبل از اقدام به بارداري وزن خودشون اصلاح كنند
2- حمام كردن در دوران...