بالا بودن هموگلوبین چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت؟