این دارو برای جلوگیری از بزرگ شدن پروستات استفاده می شود. بهتر است آن داروی گیاهی را مصرف نکنید یا حد اقل اینکه قبل از مصرف آن با پزشکتان مشورت کنید احتمال تداخل داروئی وجود دارد

تداخل دارويي با...