مطالعات نشان مي‌دهد كه مصرف مواد غذايي حاوي عنصر روي باعث بهبود و تقويت حافظه دانش‌آموزان مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين مطالعات 209 محصل بين سالهاي 2002 تا 2004 در تحقيقات...