سلام.

جواني 27 ساله هستم. پلاکت خونم 480 هزار است. بعضى از دکترها معتقدند ناشي از استرس است، ولي برخي ديگر از پزشکان اين فرضيه را رد مي‌کنند. آيا واقعا بالا بودن ميزان پلاکت ربطي به استرس دارد؟