توصيه‌هاي دکتر بهرام مفيد به بيماران مبتلا به انواع سرطان - الهه رضاييان
اگر راديوتراپي مي‌شويد...اگر ما در مورد بيماري خود و يا روند درمان آن اطلاعاتي داشته باشيم به راحتي قادريم بر...