اکثر اين علائم به دليل آلرژي بروز مي‌کند بنابراين بايد کودک ابتدا از نظر آلرژي بررسي شود. درمان آلرژي هم در بيش از 80 تا 90 درصد موارد استفاده از دارو است نه جراحي. از آنجا که در حال حاضر آلرژي بسيار...