سلام

دختري 3 سال و نيمه دارم که لوزه سوم دارد. 2 سال است که از اول مهر تا فروردين دايم سرماخورده است. براي عمل ترديد دارم. 65 درصد گرفتگي دارد. آيا با دارو رفع مي‌شود؟ لطفا راهنمايي كنيد