آلزايمر چاره دارد؟

ورزش و پياده‌روي

ورزش باعث حفظ سلامت مغز مي‌شود. فعاليت فيزيکي منظم، گردش خون را در مغز افزايش مي‌دهد و موادمغذي لازم را براي مقاوم‌شدن بافت‌ها در برابر آلزايمر فراهم...