باید در مورد وضعیت طبی بچه بیشتر صحبت می کردید. بعضی از این بیماران نیاز به کار خاصی ندارن و به مرور برطرف میشه بعضی ها احتیاج به اقدامات طبی مثل جراحی دارند. اینکه در مورد تغذیه کودکتان چه باید...