سلام

بچه من 8 ماهه است ودجار رفلاکس معده هیچ غذایی نمیتوانم به او بدهم با خوردن هر غذا سرفه وبالا آوردن او شروع می شود نمیدانم چه غذایی برای او تهیه کنم مرتب از شیر ببلاگ arاستفاده میکنم.لطفا در...