سلام

پسر 8 ساله‌اي دارم كه بعضي اوقات دل‌درد مي‌گيرد، دچار يبوست شده و توالت رفتنش سخت مي‌شود. چه توصيه‌اي براي درمانش داريد؟