محققان از سنجش حس بویایی افراد برای تشخیص زودهنگام پاركینسون استفاده كردند.
بر اساس پژوهش جدید محققان دانشگاه پنسیلوانیا ، با ارزیابی حس بویایی افراد ، سالم می توان خطر ابتلای آنان را به پاركینسون...