سلام
برای رفع مشکل سوزش سر دل و نفخ معده بعد از خوردن غذا و یا مواقع دیگر چه باید کرد البته این مشکل مربوط به دوره بارداری است .
ایا درمان مناسب و یا داروی گیاهی خاصی را پیشنهاد میکنید؟