آمریکا قصد دارد فروشگاه‌های اینترنتی که بدون نسخه داروهای تقلبی و ارزان می‌فروشند را توقیف کند.به...