سلام! خسته نباشید!

من شنبه دو هفته پیش رفتم دندان پزشکی برای معاینه، گفتند که در عکس، در دندان آسیای آخر (پایین) و دندان کناری اش اندکی پوسیدگی به چشم می خورد! و شروع کردند به خالی کردن، وقتی...