پاسخ وزارت بهداشت به خبر آنلاین:گوشت چرخ کرده باید جلوی مشتری چرخ شود

مشکلات مردم - یکی از محصولات غذایی...