رابطه بار اضافي مغز و بيماري آلزايمر

تحقيقي جديد در مورد ميزان ناراحتي‌هاي عصبي و فشار اضافي‌اي كه بر مغز...