جام جم آنلاین: لکنت زبان هنگامی روی می دهد که شما آنچه را که می خواهید ، در زمانی که می خواهید ، آنطور که می خواهید بیان کنید.

در حال حاضر درمان خاصی برای این اختلال وجود ندارد و تا کنون علل اصلی...