مراقبت های بارداری هنگام بیماری

داروهایی که برای مشکلات قلبی توصیه می شود، ممکن است برای جنین خطرناک باشد و باید با نظر پزشک مصرف شود


«دوران بارداری مهم است و مادر در این ماه ها باید...