کمک‌های والدین و مربیان در کاهش لکنت زبان کودکان

دکتر محمد والی پور [ متخصص روانپزشکی ]کمک‌های والدین و مربیان
کودکی که لکنت دارد تنها گفتارش قدری طولانی‌تر می‌شود، وگرنه تمامی...