رفع لكنت: مامان، بابا ك‌ك‌ك‌...كمك كنين
فرد- نرگس عزيزي:
با پسر 8 ساله‌ام مشكل دارم. نمي‌توانم با او ارتباط برقرار كنم. وقتي شروع به صحبت مي‌كند، آن‌قدر يك كلمه را تكرار مي‌كند كه طاقتم تمام شده...