هر كودك بايد تا يك و نيم سالگي به طور متوسط 20 كلمه آموخته باشد
لكنت‌ زبان؛ اختلال گفتاري شايع در ميان كودكان
جام جم آنلاين: شنيدن اولين كلمات از زبان كودك يكي از شيرين‌ترين و به‌يادماندني‌ترين...