سلام من با دختر عموم قرار است ازدواج کنم
مشاوره ژنیتیک رفتیم با توجه به سوالاتی که کرد مشکلی نبود
بعد از آزمایش خون یک متخصص خون شناسی در مشهد گفت که پدر و مادرها هم آزمایش بدهند بعد از نتایج...