با عرض سلام و خسته نباشيد
همسرم 34 سال دارد و مدتي است كه در هنگام نفس كشيدن احساس درد و سوزش در ناحيه ناي دارد...