با سلام

بهتر است که با متخصص داخلی در این موارد مشورت کنید

درد های قلبی علل زیادی دارن.. شاید در حدود 40...