دلیلی نداره پزشکتونو عوض کنید.یکی از چشم های دخترتون تنبل هست.. یعنی اینکه نمیتونه با چشم طرف دیگه هماهنگ باشه...