سلام

درست است كه خوردن خربزه به دفع سنگ مثانه يا کليه کمک مي‌کند؟