سلام

من طبیعت گرم دارم. عرق شاه تره گرفتم می خواستم بودنم شاه تره طبیعت گرم دارد یا سرد؟ و کلا اطلاعات بیشتری...